• Lasteaed Puhhi on eralasteasutus, mille pidajaks on MTÜ Lasteaed Puhhi.
 • Lasteaia juhtorganid on MTÜ Lasteaed Puhhi juhatus, lasteaia nõukogu ja direktor.
 • Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.30-18.00.
 • Lasteaias on 2 liitrühma:
  • Elevantsid, noorem liitrühm (1,5 - 3(4)-aastased lapsed).
   • Õpetaja Annika
   • Õpetaja Keiu
   • Õpetaja abi Jana
  • Tiigrikutsud, vanem liitrühm (4-7aastased lapsed).
   • Õpetaja Kristi
   • Õpetaja Keiu
   • Õpetaja abi Anneli

                               Mõlema rühma lastega tegeleb 2 korda nädalas muusikaõpetaja Ingrid.

                               Lasteaeda juhib Regina.

 • Oleme liitunud e-lasteaed ELIISiga (elasteaed.eu/), kasutusel on ka lasteavanemate meililist. 
 • Õppe- ja kasvatustöö toimub koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel koostatud Lasteaed Puhhi õppekava järgi. Meie lasteaias on kesksel kohal looduslikus keskkonnas mängu kaudu lapsest lähtuvad tegevused ja avastuslik õpe. 
 • Lasteaia kohatasu Tartu linna lastele on 81 eurot, millele lisandub toiduraha maksumus (3,40 eurot kolm toidukorda päevas). Soovi korral on võimalik mõnest toidukorrast loobuda, selleks tuleb esitada avaldus (leitav ELIISis). 

 

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu, 50088 (telefon +372 7350222, e-post hm@hm.ee).