Koolieelse lasteaesutusega seotud seadusandlus:

  • Koolieelse lasteasutuse seadus
  • Erakooliseadus
  • Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Seaduste ja määruste kehtivad redaktsioonid leiad www.riigiteataja.ee veebilehelt.

 

Lastevanematele: