Puhhi Lasteaed on Tartus Annelinna servas eralasteaiana tegutsenud juba 14 aastat (avasime uksed 2. jaanuaril 2008. aastal). Laste ja lastevanemate rahulolu ning aastatega saadud kogemus annab kindluse tõdeda, et oleme omas valdkonnas head tööd teinud. Oleme paindlikud, sõbralikud, vastutulelikud, toetame lapse arengut lähtuvalt tema eripäradest ja vajadusest. Puhhi Lasteaia töötajad on peredele igakülgselt toeks lapse kasvatamisel ja arendamisel. Eks, kui Teie laps meie lasteaias käima hakkab, saate selles isegi veenduda. 

Puhhi Lasteaial on pikaajaline kogemus ka keelekümbluse valdkonnas, meile on alati oodatud mitmekeelsete perede lapsed. 

Meie lasteaias on õppimise ja õpetamise aluseks lapsest lähtuvad Reggio Emilia projektõppe põhimõtted, kus esikohal on lapse huvi maailmas toimuva vastu. Ise katsetades, uurides ja avastades õpib laps kõike uut, mängides ja meisterdades saab maailm selgemaks. Puhhi lasteaia õpetajad kuuluvad ka Eesti Reggio Emilia Ühingusse (https://reggioemilia.ee), et kaasa aidata lapse initsiatiivi väärtustava lähenemise rakendumisele alushariduses.

Kokkuvõtlikult, meil on:

 • laste vastuvõtt alates 1,5 eluaastast;
 • turvaline õueala;
 • kahel viimasel aastal tegeletakse eriti sihipäraselt lapse kooliks ettevalmistamisega, sh töö on differentseeritud lähtuvalt lapse arengutasemest; 
 • huviringid;
 • kvalifitseeritud ja professionaalsed õpetajad ning nende abid;
 • sagedased õppekäigud;
 • ühel päeval nädalas õpivad lapsed õues;
 • üks kord nädalas õpivad 5-7-aastased lapsed mänguliselt inglise keelt;
 • lasteetendused;
 • tervislik toit, palju puu- ja köögivilju;
 • välja on kujunenud lasteaia traditsioonid - rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, teemapäevad, eralasteaedade näitemängupäev, erinevad projektid jms;
 • oleme nagu perelasteaed, kuna meil on palju ühe pere lapsi ning emaliku armastusega töötavad õpetajad ning nende abid; 
 • avatud koostöö lapsevanematega - pere on alati oodatud kaasa lööma lasteaia igapäevaelus, erinevatel ettevõtmistel ja õppekäikudel.

 

Olete oodatud!